Alumnivereniging AVCCC

Home

Home

Welkom op de website van Alumnivereniging CCC (AVCCC)

Psychodynamisch - systemisch - onbewuste processen

Alumnivereniging CCC (AVCCC) is de vereniging van alumni van de opleiding Coaching en Consulting in Context en van de eerdere opleidingen CIC en MPC. Centraal in deze opleidingen staat het werken met een psychodynamische en systemische benadering van onbewuste processen in organisaties.
De opleidingen maken deel uit van het executive programma van de USBO, het departement voor Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. De opleiding die daar in 2021 is gestart heeft de naam Inside Dynamics in Organisations.

Missie

AVCCC is een netwerk van psychodynamisch systemisch werkende professionals - counselors, coaches en consultants - waar onbewuste processen centraal staan en waar geleerd wordt door ervaring, vanuit de traditie van de CCC-opleidingen. Aan het netwerk kan in verschillende behoeftes van participatie worden deelgenomen: volgend, leidend, initiërend, consumerend en/of op afstand. AVCCC biedt leden een podium om kennis, inzichten en competenties te ontwikkelen, te onderhouden of te presenteren.

Doelstellingen

  • Het optimaal faciliteren van een alumni platform voor het netwerk van voormalig studenten van de opleiding Coaching en Consulting in Context en voorgangers van deze opleiding bij de USBO/Universiteit Utrecht, die deze opleiding succesvol hebben afgerond.
  • Het bevorderen en onderhouden van sociale en professionele contacten tussen voormalig studenten na de studie.
  • Het bijdragen aan systeem-psychodynamische vakinhoudelijke verdieping en ontwikkeling gericht op de werkpraktijk.
  • Het leggen van een koppeling tussen werkpraktijk en theorie.
  • Het leggen en onderhouden van (inter)nationale contacten op het psychodynamisch en systemisch vakgebied.
  • Het onderhouden van een relatie tussen opleiding en vereniging.

 

Alumni Activiteiten Overzicht AVCCC van 2002 tot recent

2022

13 januari en 17 maart: corona zoom, reflectiebijeenkomsten.

20 mei: Seminar "Working with the Dynamics of Shame", met Eliat Aram, CEO at the Tavistock Institute. 

23 september: Seminar "Dance Macabre - whose tune do we dance to?", met Olya Khaleelee en Halina Brunning. 

24 februari, 20 april, 22 juni, 7 september, 26 oktober, 7 december: open intervisie bijeenkomsten (digitaal) 

2021

12 februari: Workshop Infrasensing: "Transformation and the organisation through an artistic lense” – Juliet Scott en Sam Nightingale - Tavistock gelieerd. Zie artikel

2 april en 9 juni: 'Bewustzijn van je burgerrol', workshops

29 april, 1 juli en 16 september: 'coronazoom, reflectie op het uitoefenen van de werkrol in de tijd van zoom en ms-teams'. 

5 en 6 november: Seminar "Managing Disillusion and Conflict in Organisations", met Susan Long, Director Research and Scholarship Nioda, Melbourne.

2020

17 januari: Seminar De onvermijdelijkheid van een breakdown... and how to repair’ door Katie Lee Weille. In dit seminar nam Katie Lee ons mee in de theorie van de Amerikaanse psychoanalytica Jessica Benjamin met begrippen als 'thirdness' en 'do-er' and 'done-to'.

22 april: Dialoog over 'De toegankelijkheid van de vereniging'

28 mei en 22 juni: coronazoom 1 en 2

10 juli: 'Reflection on the corona-impact - One-ness and Me-ness', workshop with Susan Long (instead of the seminar 'Working with organisational and role-observation methods' that was supposed to have taken place on March 27th and had to be canceled).

18 september: seminar 'Consulting on the Lateral Axis: An exploration of Lateral Dynamics in Organizations' onder begeleiding van Petros Oratis.

2019

1 februari: workshop ‘De Prooi’ olv psychoanalyticus Sacha Marlisa en psychotherapeut Ad Bolhuis. Hierin werden psychodynamische thema's geduid aan de hand beelden van de serie 'De Prooi' over de opkomst en ondergang van Rijkman Groenink als topman van ABN AMRO.

18 en 19 april: Seminar ‘Finding a Place to Stand: From the Family to the Organization to Society, a two day exploration’ door Ed Shapiro en Donna Elmendorf


2018

30 mei: Workshop Art based learning olv Marcel de Groen. 

14 september: seminar olv Silvia Prins. Thema: Moeilijke gevoelens verdragen; Jezelf als instrument inzetten in  spannende en conflictueuze situaties.
In december is seminar van Susan Long door omstandigheden niet doorgegaan.

14 december workshop Role Biography olv Djura Prins en Willem de Lannoy.

2017

15 december: Odette Moeskops met 'Doorbreken organisatiepatronen, holding en containment en het vermogen tot verdragen'.

9 juni: Leslie Brissett with 'Boardroom Dynamics and its Systemic Influence'.

17-19 maart European Regional Meeting 2017 On the Other Side: Identity and Identification in Europe in crisis. Een samenwerking tussen ISPOS en AVCCC. 

3 februari: Jaak le Roy met 'De betekenis van een community-based / gemeenschaps-gebaseerde benadering in de Nederlandse context'.

2016

14 oktober: Rose Mersky with 'Getting practical: Using socioanalytic methodologies in client organizations'

2015

11 december: Anton Obholzer with 'Coaching: the INSEAD experience'.

12 juni: Michael Gutmann in een seminar met als onderwerp: 'AVCCC: building together a new association of consultants, from University to the real world'.  

2014

1 oktober: Servaas van Beekum with: ‘the relational approach in consulting’

13 juni: Tim Dartington, vooraanstaand groep- en organisatieconsultant en associate van de Tavistock institute en Tavistock Consulting naar Nederland neemt ons mee in zijn werk en ervaringen als organisatie consultant.

2013

15 november: Paul Verhaeghe met als thema 'Identiteit'.

21 juni : dr. Belia van den Berg met als thema ‘De Reis van de Held’.

2012

1 december: in samenwerking met RINO Noord-Holland. Thema: 'Burgers zonder stem'. De sprekers zijn: John Adlam en Christopher Scanlon.

14 september: een netwerkbijeenkomst met Diana Shmukler met als thema: 'Looking at the development of organisations from the perspective of Human-Development'.

13 juni:  een netwerkbijeenkomst met prof.dr. Sandra Schruijer met als thema: ‘System dynamical approach of multi-party cooperation:(interorganisational)collaborative processes, the role of diversity, trust, collusion and conflict.’

2011

16 december: onder leiding van Simon Western. Thema: ‘Eco-Leadership and Analytic-Network Coaching: The theory and development of leadership for the 21st century.’

10 juni: onder leiding van Richard Morgan-Jones. Thema: ‘The Body of the Organisation and its Health.’

2010

3 december: onder leiding van Jean Reed. 

25 juni: Margot Waddell. Auteur van Insides Lives, Psychoanalysis and the growth of the Personality.

2009

4 december: Thema: 'Female leadership, succession and envy', onder leiding van  dr. Eliat Aram; director of the Tavistock Institute in London.

27 mei: 'Group mentality' onder leiding van David Armstrong.

2008

8 oktober: 'Internaliseren van de begeleidersrol' onder leiding van Errica Moustaki.

7 mei: 'Intercultural aspectes of counselling, coaching and consulting in the workplace' onder leiding van Rosemary Viswanath.

2007

11 oktober: ‘Leadership in organizations’ onder leiding van prof.dr. Paul Hoggett.

6 maart: 'To authorize oneself; the psychodynamics of taking a role' onder leiding van Larry Hirshhorn.

2006

28 september: 'De weg naar het onderbewuste' met Martha Mens en Pascaline Christiaens.

2005

2 februari: 'Complicity and Turning a Blind Eye' met prof. dr. Susan Long, Professor of Organisational Dynamics, Melbourne Institute of Technology.

2004

14 december: 'Succession Processes' met Siv Boalt Boethius, Emeritus Hoogleraar te Stockholm, psychoanalytica en organisatieconsultant.'

Multiculturele aspecten van counselling-in-context' met Valerie Batts van VISIONS, Boston.

2003

'An Oral History van de leergangen en hun conceptueel kader', met Jaak le Roy (psychoanalyticus, voormalig manager van psychotherapie bij de RIAGG, Maastricht en meer) en Elisha Davar en Erika Stern, leergangontwikkelaars en (ES) cursusleider.

'Finding a Voice: asymmetrical relations at work' met Paul Hoggett, Professor of Politics, University of the West of England.

2002

'Case Consultation' (Kleinian approach) met Errica Moustaki-Smilansky, hoofd van de Career & Educational Advisory Service van de Tavistock Clinic, Londen.

'How to introduce psychodynamic counselling and thinking in the workplace' met Ellen Noonan, voormalig hoofd van de Counselling Section, Birkbeck College, London University.