Onze wortels

Onze wortels liggen in 2002, toen oud studenten van de leergang CCC behoefte voelden om verbonden te blijven met het gedachtengoed en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). In 2012 is het initiatief ontstaan om open intervisie bijeenkomsten te organiseren. De open intervisie vindt drie keer per jaar plaats. Tijdens de open intervisie wordt de ingebrachte casus door de aanwezigen besproken met behulp van Role Analysis.

De AVCCC

De Alumnivereniging Coaching en Consulting in Context bestaat als vereniging sinds 1 januari 2015. Tot die datum werd het netwerk beheerd door het USBO. Nog altijd is de verbinding met het USBO hecht. Dat maakt het mogelijk sprekers uit te nodigen die de werken vanuit psychodynamisch systeemperspectief. In de loop der jaren zijn zo’n tweemaal per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarvoor zowel binnenlandse als buitenlandse sprekers zijn uitgenodigd.

Een groeiend netwerk

Doordat de leergang aan het USBO in de loop der jaren is verandert, verandert ook de samenstelling van het netwerk. Dit levert een groeiend en gemêleerd alumninetwerk op, waarbij leden aangesloten zijn vanuit verschillende achtergronden en werkcontexten. Tijdens de netwerkbijeenkomsten en de open intervisie levert deze diversiteit een grote verscheidenheid aan perspectieven op die op hun beurt weer verrijkend zijn.