Onze vereniging heeft de volgende doelen:

  • We bieden een platform voor oud-studenten van de opleiding Coaching en Consulting in Context (en z’n voorgangers) bij de USBO die deze opleiding succesvol hebben afgerond.
  • We bevorderen en onderhouden sociale en professionele contacten tussen oud-studenten.
  • We dragen bij aan vakinhoudelijke verdieping en ontwikkeling van het psychodynamisch-systemische vakgebied.
  • We koppelen praktijk en theorie.
  • We leggen en onderhouden van (inter)nationale contacten binnen het psychodynamisch-systemisch vakgebied.
  • We onderhouden de relatie tussen de opleiding, de Universiteit van Utrecht en de oud-studenten.

AVCCC heeft de volgende missie:

AVCCC is een netwerk van psychodynamisch werkende professionals – counselors, coaches en consultants – waar onbewuste processen centraal staan en waar geleerd wordt door ervaring, vanuit de traditie van de CCC-opleidingen.

AVCCC is een netwerk waaraan in verschillende behoeftes van participatie kan worden deelgenomen, volgend, leidend, initiërend, consumerend en/of op afstand. AVCCC biedt leden een podium om kennis, inzichten en competenties te ontwikkelen, te onderhouden of te presenteren.

AVCCC denkt na over de rol die zij heeft in het ondersteunen van haar leden in het versterken van de professionele en maatschappelijke positie.

Visie:

Vanuit de missie let het bestuur erop dat de activiteiten in de kern te maken hebben met het leren door ervaring en dat er oog is voor onbewuste processen.

Veel aandacht gaat uit naar het creëren van veiligheid door oog te houden voor de holdingstructuur en de activiteiten zijn gericht op onderhouden, verdiepen en delen van kennis. Deze aandacht is onder andere terug te vinden in de wijze waarop we de verschillende activiteiten zoals seminars en open intervisies organiseren.