Schermafbeelding 2015-04-17 om 15.41.11

Werken met onbewuste dynamiek in organisaties

Lang niet alles komt aan de oppervlakte tijdens een advies- of coachingtraject. Er kan van alles mee- spelen dat rationele oplossingen in de weg staat, zoals onderhuidse spanningen en emoties. Martijn van der Spek pleit voor ruimte en aandacht voor impliciete, emotionele processen aan de hand van twee heel verschillende opdrachten.

Als je als organisatieprofessional zicht kunt krijgen op wat er onder de oppervlakte aan de hand is in de impliciete, emotionele wereld van de or- ganisatie, is dat een tool die kan helpen om beter met de dilemma’s, uitdagingen en spanningen van het organisatieleven om te gaan. De toegang tot dit inzicht ligt in de vaardigheid om wat we zien gebeuren in de organisatie te verbinden aan dat wat er in onszelf gebeurt als we in contact zijn met de organisatie.

In deze bijdrage geef ik een illustratie van deze procesgerichte aanpak in de rol van organisatiebegeleider, als coach en als consultant. Je zou dit een klinische benadering van organisaties kunnen noemen. Hiermee verwijs ik naar het diepgaand proberen te begrijpen van de cliënt/het organisatiesysteem in zijn/haar eigen specifieke context en de daarbij behorende methodologie dat data over wat er gaande is, vergaard worden in direct contact met de cliënt. De zogenoemde psychodynamisch-systemische benadering doet recht aan de complexe verwevenheid van mens en organisatie. In deze benadering bestaat de professie van de coach/consultant uit het aanbieden van een reflexieve ruimte, waarin betekenisgeving kan ontstaan waarmee vervolgens zinvol gewerkt kan worden.

Ter illustratie geeft Van der Spek twee cases uit zijn begeleidingspraktijk:


Dit artikel is eerder verschenen in: Management & Counseling nr.6 2014. Martijn van der Spek is senior consultant en programmaleider ‘Coaching en Consulting in Context: Theorie en praktijk van werken met on- bewuste dynamiek in organisaties’, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.